Yükleniyor...

DEĞERLERİMİZ

Mrş Lojistik tüm şirketlerinde etik ilke ve kurallarını belirli bir sorumluluk duygusu çerçevesinde onaylar, gelişme ve büyümesini de bu değerler doğrultusunda benimser. Güvenilir, tutarlı bir duruş sergiler, firma imajını gözetiriz.

Çalışanların tutum, davranış ve görünümleri, üçüncü şahıslarla ilişkileri ve yer aldıkları etkinlikler firma imajını olumsuz etkilememelidir.

Mrş Lojistik Grup ve İşbirliği yaptığımız kuruluşların ticari ve özel bilgilerini koruruz.

Mrş Lojistik Grup ’un rakiplerine avantaj yaratacak bilgileri, ticari sırları, çalışanlarımızın ve birlikte çalıştığımız kuruluşların özel bilgilerini korur üçüncü şahıslara açıklamayız.

Yukarıda adı geçen bilgilerin yetkisiz kişilerce erişimini engellemek amacıyla önlem alırız.

Mrş Lojistik Grup personeli olarak çıkar çatışmalarından uzak dururuz.

Birinci derecede akrabalar (eş, ebeveyn, kardeş) rakip firmada çalışamazlar.

İlişkide bulunduğumuz Müşteri,Tedarikçi vb.ilişkilerde Şirket adı kullanılarak şahsi Borç/Alacak vb. çıkar ilişkisine girilmez.

Şirket çalışanı şirketi ile ticari rekabete giremez.

Personel seçme yerleştirmede işe uygun yetkinlikte elemanı seçeriz.Tanıdık/akraba vb.kriterleri dikkate almayız.

Müşterilere ait bilgiler şahsi çıkarlar için kullanılamaz.

Rüşvet alınmaz, verilmez, usulsüz ödeme kabul edilmez.

Usulsüz para alınmaz ve ödenmez.

Şirket içi masraf bildirimlerinde usulsüzlük yapılamaz.

Yazılı ve sözlü iletişimde saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde hareket edilir.

Mrş Lojistik çalışanları iş ilişkilerini kişiselleştirmeden yürütür. İş atmosferini olumsuz etkileyen kişisel düşmanlık ve kavgaya varan ilişkiler kabul edilemez.

Üst-ast ilişkisinde hakarete varan sözlü ve fiili eylemde bulunulamaz. Her türlü tacize (mobbing) karşıyız.

Cinsel taciz, kişileri yok sayan duygusal taciz, psikolojik şiddet ve tehdit yapılamaz.

Şirket çatısı altında siyasi faaliyetlerde bulunmayız.

Mrş Lojistik çalışanları şirket adına siyasi açıklamalarda bulunamaz.

Mesai saatleri dışında ve şirket dışında olmak kaydı ile siyasi faaliyetlerde bulunulabilir.

Fikri hakların korunmasına önem veririz.

Şirketin ve işbirliklerinin geliştirdikleri yazılımlar kopyalanamaz.

Şirkette lisanssız, kopya ürünler kullanılamaz.

Mrş Lojistik Grup, Çalışanlarını seçerken ayrımcılık yapmaz.