Yükleniyor...

POLİTİKALARIMIZ

Otomotiv, FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri), Gıda, Sağlık, Perakende, Tekstil, Endüstri, İnşaat,Mobilya,Kimya,Yapı & Dekorasyon ve Teknoloji sektörlerinde sürekli gelişen ve sürekli kendini yenileyen müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayarak , temiz çevre çerçevesinde tam zamanında, eksiksiz ve en uygun maliyetle karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini gerçekleştirecek en uygun çözümleri üretmektir.


MÜKEMMELLİK POLİTİKASI

Kalitenin müşteri memnuniyeti olduğuna inanan Mrş Lojistik Yönetimi, hizmet üretimini hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Mrş Lojistik Yönetimi; müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini dengeli biçimde karşılayan ve özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan Mükemmellik Yaklaşımını benimsemiştir. Mükemmellik Yaklaşımının başarıyla uygulanması için benimsenen politikalar aşağıda sıralanmaktadır.


İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

Mrş Lojistik, lojistik hizmetlerinin çevresel / İSG tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek; amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi, faaliyetlerinde çevre dostu ve İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, iş sağlığı ve güvenliğini / çevreye duyarlılığı yaşam biçimi haline getirmeyi, çevre ve İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.


MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM POLİTİKASI

Mrş Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve hızlı cevap vermek için etkili iletişim kanalları kurar. İletilen olumlu ya da olumsuz tüm bildirimleri yasalara, uluslararası taşımacılık kurallarına ve şirket prosedürlerine uygun olacak şekilde yanıtlamayı ve sonuçlandırmayı, müşteri şikayetlerini ele alma sürecini müşteri odaklılık bilincine sahip çalışanları ile sürekli iyileştirerek uygulamayı taahhüt eder.


İŞBİRLİKLERİ POLİTİKASI

Karşılıklı değer yaratan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.


İLETİŞİM POLİTİKASI

Bilginin, tüm paydaşlar arasında yatay, dikey ve çapraz yönde uygun araçlarla ve doğru zamanda paylaşılmasını sağlamak.


KSS POLİTİKASI

Toplumun beklentilerini karşılamak ve yasalara saygılı bir şirket olmak, örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri üretmek ve uygulamak.